Extract Labs, Inc
Условите за користење на веб-страница

Прифаќање на Условите за користење

Овие услови за користење се внесени од и помеѓу Вас и EXTRACT LABS Inc. („Компанија“, „ние“ или „ние“). Следниве одредби и услови (овие „Услови за користење“) го регулираат вашиот пристап и користење на www.extractlabs.com, вклучувајќи ги сите содржини, функционалности и услуги понудени на или преку www.extractlabs.com(„Веб-страница“), без разлика дали како гостин или регистриран корисник.

Ве молиме внимателно прочитајте ги Условите за користење пред да започнете да ја користите веб-страницата. Со користење на веб-страницата или со кликнување за прифаќање или согласување со Условите за користење кога оваа опција ви е ставена на располагање, вие прифаќате и се согласувате да бидете обврзани и да се придржувате кон овие Услови за користење и нашите Приватност, пронајден на www.extractlabs.com/PrivacyPolicy, инкорпорирани овде со референца. Ако не сакате да се согласите со овие Услови за користење или Приватност, не смеете да пристапувате или да ја користите веб-локацијата.

Оваа веб-страница е понудена и достапна за корисници кои имаат 18 години или постари. Со користење на оваа веб-локација, вие застапувате и гарантирате дека имате 18 години или повеќе и сте полнолетни за да склучите обврзувачки договор со компанијата и да ги исполните сите барања за подобност на компанијата. Ако не ги исполнувате сите овие барања, не смеете да пристапувате или да ја користите веб-страницата.

Промени во Условите за користење

Можеме да ги ревидираме и ажурираме овие Услови за користење од време на време по наше дискреционо право. Сите промени стапуваат во сила веднаш кога ќе ги објавиме.

Вашето континуирано користење на веб-страницата по објавувањето на ревидираните Услови за користење значи дека ги прифаќате и се согласувате со промените. Од вас се очекува да ја проверувате оваа страница секој пат кога ќе пристапите на оваа веб-страница за да бидете свесни за какви било промени, бидејќи тие се обврзувачки за вас.

Пристап до веб-страницата и безбедноста на сметката

Го задржуваме правото да ја повлечеме или измениме оваа веб-локација и која било услуга или материјал што го обезбедуваме на веб-локацијата, по наше дискреционо право без најава. Ние нема да бидеме одговорни ако поради која било причина целата или кој било дел од веб-страницата е недостапна во кое било време или во кој било период. Одвреме-навреме, може да го ограничиме пристапот до некои делови од веб-локацијата или на целата веб-страница на корисниците, вклучително и регистрираните корисници.

Вие сте одговорни за:

 • Правење на сите аранжмани потребни за да имате пристап до веб-страницата.
 • Обезбедување дека сите лица кои пристапуваат на веб-локацијата преку вашата интернет конекција се запознаени со овие Услови за користење и се придржуваат до нив.

За да пристапите до веб-локацијата или некои од ресурсите што ги нуди, може да биде побарано да дадете одредени детали за регистрација или други информации. Услов за вашата употреба на веб-локацијата е сите информации што ги давате на веб-страницата да се точни, актуелни и целосни. Се согласувате дека сите информации што ги давате за да се регистрирате на оваа веб-локација или на друг начин, вклучително, но не ограничувајќи се на преку употреба на какви било интерактивни функции на веб-локацијата, се регулирани со нашата Приватност, и вие се согласувате со сите дејства што ги преземаме во однос на вашите информации во согласност со нашите Приватност.

Доколку изберете, или ви е доставено, корисничко име, лозинка или која било друга информација како дел од нашите безбедносни процедури, тие информации мора да ги третирате како доверливи и не смеете да ги откривате на кое било друго лице или субјект. Вие исто така потврдувате дека вашата сметка е лична за вас и се согласувате да не му давате на ниедно друго лице пристап до оваа веб-локација или до делови од неа користејќи го вашето корисничко име, лозинка или други безбедносни информации. Се согласувате веднаш да не известите за секој неовластен пристап или употреба на вашето корисничко име или лозинка или какво било друго нарушување на безбедноста. Исто така, се согласувате да се осигурате дека ќе излезете од вашата сметка на крајот од секоја сесија. Треба да бидете особено внимателни кога пристапувате до вашата сметка од јавен или споделен компјутер, така што другите не можат да ја видат или снимаат вашата лозинка или други лични информации.

Имаме право да го оневозможиме секое корисничко име, лозинка или друг идентификатор, без разлика дали сте избрани од вас или обезбедени од нас, во секое време по наше дискреционо право за која било или никаква причина, вклучително и ако, според наше мислење, сте прекршиле некоја одредба. од овие Услови за користење.

Правата на интелектуална сопственост

Веб-страницата и целата нејзина содржина, карактеристики и функционалност (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на сите информации, софтвер, текст, дисплеи, слики, видео и аудио, како и дизајнот, изборот и уредувањето на истите) се во сопственост на компанијата, нејзината даватели на лиценца или други даватели на таков материјал и се заштитени со Соединетите Американски Држави и меѓународните закони за авторски права, заштитен знак, патент, трговска тајна и други закони за интелектуална сопственост или сопственички права.

Овие Услови за користење ви дозволуваат да ја користите веб-страницата само за ваша лична, некомерцијална употреба. Без наша изречна писмена дозвола, не смеете да репродуцирате, дистрибуирате, менувате, создавате изведени дела од, јавно прикажување, јавно изведување, повторно објавување, преземање, складирање или пренесување на кој било материјал на нашата веб-локација, освен како што следува:


 • Вашиот компјутер може привремено да складира копии од таквите материјали во RAM меморија, што е случај со вашиот пристап и прегледување на тие материјали.
 • Може да складирате датотеки што се автоматски кеширани од вашиот веб-прелистувач за цели на подобрување на екранот.
 • Може да испечатите или преземете една копија од разумен број страници на веб-локацијата за ваша лична, некомерцијална употреба, а не за понатамошна репродукција, објавување или дистрибуција.
 • Доколку обезбедиме десктоп, мобилни или други апликации за преземање, можете да преземете една копија на вашиот компјутер или мобилен уред исклучиво за ваша лична, некомерцијална употреба, под услов да се согласите да бидете обврзани со нашиот договор за лиценца на крајниот корисник за такво нешто. апликации.
 • Ако обезбедиме функции на социјалните мрежи со одредена содржина, може да преземете такви дејства што се овозможени од таквите функции.

Вие не мора да:

 • Изменете копии од какви било материјали од оваа страница.
 • Користете какви било илустрации, фотографии, видео или аудио секвенци или каква било графика одделно од придружниот текст.
 • Избришете или изменете ги известувањата за авторски права, заштитен знак или други сопственички права од копии на материјали од оваа страница.

Не смеете да пристапувате или да користите за какви било комерцијални цели на кој било дел од веб-страницата или какви било услуги или материјали достапни преку веб-страницата.

Доколку печатите, копирате, менувате, преземате или на друг начин користите или на кое било друго лице му давате пристап до кој било дел од веб-локацијата што ги прекршува Условите за користење, вашето право да ја користите веб-страницата веднаш ќе престане и мора, по наша опција , вратете или уништете ги сите копии од материјалите што сте ги направиле. Ниту едно право, наслов или интерес на или на веб-страницата или на која било содржина на веб-страницата не ви се пренесуваат и сите права кои не се изрично дадени се задржани од страна на компанијата. Секое користење на веб-страницата што не е изрично дозволено со овие Услови за користење е прекршување на овие Услови за користење и може да ги наруши авторските права, заштитните марки и другите закони.

Трговски марки

Името на нашата компанија, условите Extract Labs™, логото на нашата компанија и сите поврзани имиња, логоа, имиња на производи и услуги, дизајни и слогани се заштитни знаци на компанијата или нејзините филијали или даватели на лиценца. Не смеете да користите такви ознаки без претходна писмена дозвола од Компанијата. Сите други имиња, логоа, имиња на производи и услуги, дизајни и слогани на оваа веб-локација се заштитни знаци на нивните соодветни сопственици.

Забранети употреби

Можете да ја користите веб-страницата само за законски цели и во согласност со овие Услови за користење. Се согласувате да не ја користите веб-страницата:

 • На кој било начин што го прекршува секое важечко федерално, државно, локално или меѓународно право или регулатива (вклучувајќи, без ограничување, закони во врска со извозот на податоци или софтвер во и од САД или други земји).
 • За целите на искористување, повредување или обид за искористување или оштетување на малолетниците на кој било начин со нивно изложување на несоодветна содржина, барање информации за лична идентификација или на друг начин.
 • За испраќање, свесно примање, прикачување, преземање, користење или повторно користење на материјал што не е во согласност со стандардите за содржина наведени во овие Услови за користење.
 • За пренос или набавка на испраќање на кој било рекламен или промотивен материјал, вклучително и каква било „несакана пошта“, „синџирско писмо“, „спам“ или кое било друго слично барање.
 • Да се ​​имитираат или да се обидат да се имитираат на компанијата, вработен во компанијата, друг корисник или кое било друго лице или ентитет (вклучувајќи, без ограничување, користење на адреси на е-пошта или имиња на екран поврзани со кое било од горенаведените).
 • Да се ​​вклучиме во кое било друго однесување кое го ограничува или спречува нечија употреба или уживање на веб-страницата, или што, како што е утврдено од нас, може да и наштети на компанијата или корисниците на веб-страницата или да ги изложи на одговорност.
 • Дополнително, вие се согласувате да не:

  • Користете ја веб-страницата на кој било начин што може да ја оневозможи, преоптоварува, оштети или наруши страницата или да се меша во користењето на веб-страницата од која било друга страна, вклучувајќи ја и нивната способност да се вклучат во активности во реално време преку веб-страницата.
  • Користете кој било робот, пајак или друг автоматски уред, процес или средства за пристап до веб-страницата за која било цел, вклучително и следење или копирање на кој било материјал на веб-локацијата.
  • Користете кој било рачен процес за следење или копирање на кој било материјал на веб-локацијата или за која било друга неовластена цел без наша претходна писмена согласност.
  • Користете кој било уред, софтвер или рутина што го попречува правилното функционирање на веб-локацијата.
  • Воведете какви било вируси, тројански коњи, црви, логички бомби или друг материјал што е злонамерен или технолошки штетен.
  • Обидете се да стекнете неовластен пристап до, да се мешате, оштетите или попречете кој било дел од веб-локацијата, серверот на кој е зачуван веб-локацијата или кој било сервер, компјутер или база на податоци поврзани со веб-локацијата.
  • Нападнете ја веб-страницата преку напад на одбивање на услуга или дистрибуиран напад за одбивање на услугата.
  • Во спротивно, обидете се да се мешате во правилното функционирање на веб-страницата.

  Кориснички придонеси

  Веб-страницата може да содржи табли за пораки, виртуелни простории за разговор, лични веб-страници или профили, форуми, огласни табли и други интерактивни функции (колективно, „Интерактивни услуги“) кои им овозможуваат на корисниците да објавуваат, поднесуваат, објавуваат, прикажуваат или пренесуваат на други корисници или други лица (во натамошниот текст: „објавување“) содржина или материјали (колективно, „Кориснички придонеси“) на или преку веб-страницата.

  Сите кориснички придонеси мора да се усогласат со стандардите за содржина утврдени во овие Услови за користење.

  Секој кориснички придонес што ќе го објавите на страницата ќе се смета за недоверлив и некомерцијален. Со обезбедување на каков било кориснички придонес на веб-страницата, вие ни давате нам и на нашите подружници и даватели на услуги, како и на секој од нивните и наши соодветни носители на лиценца, наследници и го доделувате правото на користење, репродуцирање, менување, извршување, прикажување, дистрибуирање и на друг начин откривање на трети лица секој таков материјал за која било намена.

  Вие претставувате и гарантирате дека:

  • Вие ги поседувате или ги контролирате сите права во и на придонесите на корисниците и имате право да ја дадете лиценцата доделена погоре на нас и на нашите филијали и даватели на услуги, како и на секој од нивните и наши соодветни носители на лиценца, наследници и доделени.
  • Сите ваши кориснички придонеси ги исполнуваат и ќе се усогласат со овие Услови за користење.
  • Вие разбирате и потврдувате дека сте одговорни за сите кориснички придонеси што ги поднесувате или придонесувате, а вие, а не Компанијата, имате целосна одговорност за таквата содржина, вклучувајќи ја нејзината законитост, веродостојност, точност и соодветност.
  • Ние не сме одговорни или одговорни пред која било трета страна за содржината или точноста на било кои кориснички придонеси објавени од вас или кој било друг корисник на веб-страницата.

  Мониторинг и спроведување; Престанок

  Имаме право на:

  • Отстранете или одбијте да објавувате кориснички придонеси за која било или никаква причина по наше дискреционо право.
  • Преземете какви било активности во однос на кој било придонес на корисникот што сметаме дека е неопходно или соодветно по наше дискреционо право, вклучително и ако веруваме дека таквиот кориснички придонес ги прекршува Условите за користење, вклучително и Стандардите за содржина, крши секое право на интелектуална сопственост или друго право на кое било лице или субјект, ја загрозува личната безбедност на корисниците на веб-локацијата или јавноста, или може да создаде одговорност за компанијата.
  • Откријте го вашиот идентитет или други информации за вас на која било трета страна која тврди дека материјалот објавен од вас ги крши нивните права, вклучително и нивните права на интелектуална сопственост или нивното право на приватност.
  • Преземете соодветни правни дејствија, вклучително и без ограничување, упатување до органите за спроведување на законот, за каква било незаконска или неовластена употреба на веб-страницата.
  • Прекинете или суспендирајте го вашиот пристап до целата или дел од веб-страницата за која било или никаква причина, вклучително и без ограничување, секое прекршување на овие Услови за користење.

  Без ограничување на горенаведеното, имаме право целосно да соработуваме со сите органи за спроведување на законот или судски налог кои бараат или нè упатуваат да го откриеме идентитетот или други информации на секој што објавува какви било материјали на или преку веб-страницата. ВИЕ СЕ ОТКАЖУВАТЕ И ДРЖЕТЕ НЕ ШТЕТНИ НА КОМПАНИЈАТА И НЕЈЗИНИТЕ ОФИЛИЈАТИ, ЛИЦЕНЦА И ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ ОД СЕКОЈА ПОТВРДЕЊА РЕЗУЛТАТИ ОД СЕКОЕ ДЕЈСТВО ПРЕВЗЕМЕНА ОД КОМПАНИЈАТА/БИЕ КОЈА ОД ГОДНАВИТЕ СТРАНИ ВО ТЕКОТ НА ГОЛЕМАТА ПАРТИИ ВО ВРЕМЕ, ИЛИ ОРГАНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ.

  Сепак, ние не се обврзуваме да го прегледаме целиот материјал пред да биде објавен на веб-локацијата и не можеме да обезбедиме брзо отстранување на непристојниот материјал откако ќе биде објавен. Соодветно на тоа, не преземаме никаква одговорност за какво било дејство или неактивност во врска со преносите, комуникациите или содржините обезбедени од кој било корисник или трета страна. Ние немаме никаква одговорност или одговорност кон никого за извршување или неизвршување на активностите опишани во овој дел.

  Стандарди за содржина

  Овие стандарди за содржина се однесуваат на сите придонеси на корисниците и користење на интерактивни услуги. Придонесите на корисниците мора во целост да се усогласат со сите важечки федерални, државни, локални и меѓународни закони и прописи. Без ограничување на горенаведеното, придонесите на корисниците не смеат:

  • Содржи каков било материјал што е клеветнички, непристоен, непристоен, навредлив, навредлив, вознемирувачки, насилен, омразен, воспалителен или на друг начин непристоен.
  • Промовирајте сексуално експлицитни или порнографски материјали, насилство или дискриминација врз основа на раса, пол, религија, националност, попреченост, сексуална ориентација или возраст.
  • Повредете кој било патент, заштитен знак, трговска тајна, авторско право или друга интелектуална сопственост или други права на кое било друго лице.
  • Прекршување на законските права (вклучувајќи ги правата на публицитет и приватност) на други или содржи материјал што може да доведе до каква било граѓанска или кривична одговорност според важечките закони или прописи или што на друг начин може да биде во спротивност со овие Услови за користење и нашите Приватност.
  • Веројатно ќе измами која било личност.
  • Промовирајте каква било незаконска активност, или застапувајте, промовирајте или помагајте каков било незаконски чин.
  • Предизвика вознемиреност, непријатност или непотребна вознемиреност или веројатно ќе вознемири, засрами, вознемири или изнервира која било друга личност.
  • Претставувајте се како било кое лице или погрешно претставувајте го вашиот идентитет или поврзаност со кое било лице или организација.
  • Вклучете комерцијални активности или продажба, како што се натпревари, наградни игри и други продажни промоции, размена или рекламирање.
  • Оставете впечаток дека тие произлегуваат или се одобрени од нас или кое било друго лице или ентитет, доколку тоа не е случај.

  Потпирање на објавените информации

  Информациите презентирани на или преку веб-страницата се достапни исклучиво за општи информативни цели. Ние не гарантираме за точноста, комплетноста или корисноста на овие информации. Секое потпирање на таквите информации е строго на ваш сопствен ризик. Ние се отфрламе од секаква одговорност и одговорност што произлегува од секое потпирање на таквите материјали од вас или кој било друг посетител на веб-страницата, или од секој кој може да биде информиран за некоја од нејзините содржини.

  Оваа веб-локација може да вклучува содржини обезбедени од трети страни, вклучувајќи материјали обезбедени од други корисници, блогери и трети лица даватели на лиценца, синдикатори, агрегатори и/или услуги за известување. Сите изјави и/или мислења изразени во овие материјали, и сите написи и одговори на прашања и друга содржина, освен содржината обезбедена од Компанијата, се исклучиво мислења и одговорност на лицето или субјектот што ги обезбедува тие материјали. Овие материјали не мора да го одразуваат мислењето на компанијата. Ние не сме одговорни или одговорни пред вас или трета страна, за содржината или точноста на материјалите обезбедени од трети страни.

  Промени на веб-страницата

  Можеме одвреме-навреме да ја ажурираме содржината на оваа веб-локација, но нејзината содржина не е нужно целосна или ажурирана. Било кој од материјалите на веб-страницата може да биде застарен во кое било дадено време, а ние не сме обврзани да го ажурираме тој материјал.

  Информации за вас и вашите посети на веб-страницата

  Сите информации што ги собираме на оваа веб-локација подлежат на нашите Приватност. Со користење на веб-страницата, вие се согласувате со сите дејства преземени од нас во однос на вашите информации во согласност со Приватност.

  Набавки преку Интернет и други правила и услови

  Сите купувања преку нашата страница или други трансакции за продажба на стоки или услуги формирани преку веб-страницата или кои произлегуваат од посетите направени од вас се регулирани со нашите Услови на продажба, кои со ова се вградени во овие Услови за користење.

  Дополнителни услови и услови може да важат и за одредени делови, услуги или карактеристики на веб-локацијата. Сите такви дополнителни услови и услови се вградени со оваа референца во овие Услови за користење.

  Поврзување со веб-страницата и функциите на социјалните медиуми

  Може да се поврзете до нашата почетна страница, под услов тоа да го правите на фер и легален начин и да не ја нарушите нашата репутација или да ја искористите, но не смеете да воспоставите врска на таков начин што ќе предложи каква било форма на здружување, одобрување или одобрување од наша страна без наша изречна писмена согласност.

  Оваа веб-локација може да обезбеди одредени функции на социјалните медиуми кои ви овозможуваат:

  • Врска од вашите сопствени или одредени веб-локации на трети лица до одредена содржина на оваа веб-локација.
  • Испраќајте е-пошта или друга комуникација со одредена содржина, или линкови до одредена содржина, на оваа веб-локација.
  • Предизвика да се прикажуваат ограничени делови од содржината на оваа веб-локација или да изгледа дека се прикажуваат на ваши или на одредени веб-локации на трети страни.

  Можете да ги користите овие функции исклучиво како што се обезбедени од нас, и исклучиво во однос на содржината со која се прикажани и на друг начин во согласност со сите дополнителни услови и услови што ги обезбедуваме во однос на таквите функции. Согласно горенаведеното, не смеете:

  • Воспоставете врска од која било веб-локација што не е во ваша сопственост.
  • Предизвика веб-локацијата или делови од неа да бидат прикажани или да изгледаат прикажани од која било друга локација, на пример, кадрирање, длабоко поврзување или поврзување во линија.
  • Врска до кој било дел од веб-страницата освен почетната страница.
  • Во спротивно, преземете какви било активности во однос на материјалите на оваа веб-страница што не се во согласност со која било друга одредба од овие Услови за користење.

  Секоја веб-локација од која се поврзувате или на која правите пристапна одредена содржина, мора во сите погледи да биде во согласност со стандардите за содржина утврдени во овие Услови за користење.

  Се согласувате да соработувате со нас за да предизвикате неовластено кадрирање или поврзување веднаш да престане. Го задржуваме правото да ја повлечеме дозволата за поврзување без претходна најава.

  Можеме да ги оневозможиме сите или какви било функции на социјалните медиуми и какви било врски во секое време без известување по наша дискреција.

  Линкови од веб-страницата

  Доколку веб-локацијата содржи линкови до други сајтови и ресурси обезбедени од трети страни, овие врски се обезбедени само за ваша погодност. Ова ги вклучува врските содржани во рекламите, вклучително и банери и спонзорирани врски. Ние немаме контрола врз содржината на тие страници или ресурси и не прифаќаме никаква одговорност за нив или за каква било загуба или штета што може да произлезе од вашата употреба на нив. Ако одлучите да пристапите до некоја од веб-локациите на трети страни поврзани со оваа веб-локација, тоа го правите целосно на ваш сопствен ризик и предмет на условите за користење на таквите веб-локации.

  Географски ограничувања

  Сопственикот на веб-страницата е со седиште во државата Колорадо во САД. Ние ја обезбедуваме оваа веб-страница за употреба само од лица лоцирани во Соединетите Американски Држави. Ние не тврдиме дека веб-локацијата или која било од нејзината содржина е достапна или соодветна надвор од Соединетите Држави. Пристапот до веб-страницата може да не е легален од одредени лица или во одредени земји. Ако пристапувате на веб-страницата надвор од Соединетите Држави, тоа го правите на ваша иницијатива и сте одговорни за усогласеноста со локалните закони.

  Општи услови на гаранции

  Разбирате дека не можеме и не гарантираме дека датотеките достапни за преземање од интернет или од веб-локацијата ќе бидат без вируси или друг деструктивен код. Вие сте одговорни за спроведување на доволно процедури и контролни точки за да ги задоволите вашите посебни барања за заштита од антивирус и точност на внесување и излез на податоци, како и за одржување на средства надвор од нашата страница за каква било реконструкција на изгубени податоци. ВО ЦЕЛИОТ СТЕМЕН ПРЕДВИДЕНО СО ЗАКОН, НЕМА ДА СНИМАМЕ ОДГОВОРНИ ЗА НИКАКВА ЗАГУБА ИЛИ ШТЕТА ПРЕДИЗВИКУВАНИ ОД РАСПРЕДЕЛЕН НАПАД НА ОДБИВАЊЕ НА УСЛУГАТА, ВИРУСИ ИЛИ ДРУГА ТЕХНОЛОШКИ ДРУГА СТРАНИ, СТРАНИ НА СТРАНА НА ВАШАТА СТРАНА, КОМПЈЕТЕН МАТЕРИЈАЛ ПОРАДИ ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ-САЈТОТ ИЛИ КОЈА УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ ДОБИЕНИ ПРЕКУ ВЕБ-САЈТОТА ИЛИ ПО ВАШЕТО ПРЕЗЕМАЊЕ НА КОЈ МАТЕРИЈАЛ ПОСТАВЕН НА НЕГА, ИЛИ НА БИЛО ЛИНК.

  ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ-САЈТОТ, НЕГОВАТА СОДРЖИНА И СЕКОЈА УСЛУГА ИЛИ ПРЕДМЕТИ ДОБИЕНИ ПРЕКУ ВЕБ-САЈТОТА Е НА ВАШ СОПСТВЕН РИЗИК. ВЕБ-САЈТОТ, НЕГОВАТА СОДРЖИНА И СЕКОЈА УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ ДОБИЕНИ ПРЕКУ ВЕБ-САЈТОТ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ НА ОСНОВА „КАКО ШТО Е“ И „КАКО ДОСТАПНО“ БЕЗ НИКАКВА НИКАКВА ВИД ГАРАНЦИЈА, БЕЗ НИЕ ИЗВЕСЕ. НИТУ КОМПАНИЈАТА НИТУ НИЕ КОЈ ЛИЦЕ ПОДРЖАН СО КОМПАНИЈАТА НЕ ДОЗВОЛУВА НИКАКВА ГАРАНЦИЈА ИЛИ ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОДНОС НА КОМПЕТНОСТА, БЕЗБЕДНОСТА, СИГУРНОСТА, КВАЛИТЕТОТ, ТОЧНОСТА ИЛИ ДОСТАПНОСТА. БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ГОРЕНАТОТО, НИТУ КОМПАНИЈАТА НИТУ НИКОЈ ПОДРЖАН СО КОМПАНИЈАТА НЕ ПРЕТСТАВУВА ИЛИ ГАРАНТИРА ДЕКА ВЕБ-САЈТОТ, НЕЈЗИНАТА СОДРЖИНА ИЛИ КОЈА УСЛУГА ИЛИ ПРЕДМЕТИ СЕ ДОБИЕНИ ПРЕКУ КОМПРЕ, СЕ ПОГЛЕДНО, ПОПРАВЕНО, ДЕКА НАШАТА СТРАНИЦА ИЛИ СЕРВЕРОТ КОЈ ГО ОСТАПУВА СЕ БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ШТЕТНИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ ДЕКА ВЕБ-САЈТОТ ИЛИ КОЈА УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ СЕ ДОБИЕНИ НИЗ ДРУГИ НИЕ.

  ВО ЦЕЛОСНИОТ СТЕМЕН КОЈ ОБЕЗБЕДЕН СО ЗАКОН, КОМПАНИЈАТА СО ОВАА СЕ ОДГОВАРА СИТЕ ГАРАНЦИИ ОД БИЛО ВИД, БИЛО ИЗРИЗНИ И ИМПЛИЦИРАНИ, СТАТУТАРНИ ИЛИ ПОинаку, ВКЛУЧУВАЈЌИ НО НЕ ОГРАНИЧЕНА БЕЗГРАНИЧНА ГАРАНЦИЈА, БЕЗ БЕЗБЕДНА ГАРАНЦИЈА.

  ИЗЈАВИТЕ ДАДЕНИ ВО ВРСКА НА ПРОИЗВОДИ НА КОМПАНИЈАТА НЕ СЕ ОЦЕНУВАНИ ОД АДМИНИСТРАЦИЈАТА ЗА ХРАНА И ЛЕКОВИ. ЕФИКАСНОСТА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА КОМПАНИЈАТА НЕ Е ПОТВРДЕНА ОД ИСТРАЖУВАЊЕ ОДОБРЕНО од FDA. ПРОИЗВОДИТЕ НА КОМПАНИЈАТА НЕ СЕ НАМЕНЕТИ ЗА ДИЈАГНОСТИРАЊЕ, ЛЕКУВАЊЕ, ЛЕКУВАЊЕ ИЛИ СПРЕЧУВАЊЕ НА КОЈА БОЛЕСТ. СИТЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕТСТАВЕНИ ОВДЕ НЕ СЕ НАМЕНЕТ КАКО ЗАМЕНА ИЛИ АЛТЕРНАТИВА НА ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕНИ ПРАКТИЧНИЦИ. ВЕ МОЛИМЕ СО ВАШИОТ ЗДРАВСТВЕН ПРОФЕСИОНАЛ ЗА ПОТЕНЦИЈАЛНИ ИНТЕРАКЦИИ ИЛИ ДРУГИ МОЖНИ КОМПЛИКАЦИИ ПРЕД КОРИСТЕЊЕ НА КОЈ ПРОИЗВОД. СОЈУДНИОТ АКТ ЗА ХРАНА, ЛЕКОВИ И КОЗМЕТИЧКА БАРА ГО БАРА ОВА НАПОМЕНА.

  ГОРЕВОТО НЕ ВЛИЈАЕ НА ГАРАНЦИИТЕ КОИ НЕ МОЖАТ ДА СЕ ИСКЛУЧУВААТ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СПОРЕД ВАЖЕЛНИОТ ЗАКОН.

  Ограничување на одговорноста

  ВО ЦЕЛИОТ СТЕМЕН КОЈ ОБЕЗБЕДЕН СО ЗАКОН, ВО СЛУЧАЈ НЕМА ДА СЕ ОДГОВАРА КОМПАНИЈАТА, НЕГОВИТЕ ПОДРЖАНИ ИЛИ НИВНИТЕ ЛИЦЕНЦАРИ, ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ, ВРАБОТЕНИТЕ, АГЕНТИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ ИЛИ ДИРЕКТОРИТЕ ДА СЕ ОДГОВОРУВААТ ЗА БЕЗ КОЈА ГЛАВНА ШТЕТА, ВО ВРСКА СО ВАШЕТО КОРИСТЕЊЕ, ИЛИ НЕМОЖНОСТА ДА ЈА КОРИСТЕ, ВЕБ-САЈТОТ, БИЛО КОЈА ВЕБ-САЈТОТ ПОВРЗАНА СО НЕА, КОЈА СОДРЖИНА НА ВЕБ-САЈТОТА ИЛИ ТАКВИ ДРУГИ СТРАНИЦИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ БИДИРЕКТЕН, ИНДИРЕКТЕН, СПЕЦИЈАЛЕН, ИНДИРЕКТЕН, СПЕЦИЈАЛЕНТЕН, ДЕЛ, НА, ЛИЧНА ПОВРЕДА, БОЛКА И СТРАДАЊЕ, ЕМОЦИОНАЛНА МАКЕДОНСКА, ЗАГУБЕЊЕ НА ПРИХОДИ, ЗАГУБЕЊЕ НА ПРОФИТИ, ЗАГУБЕЊЕ НА ДЕЛОВНИ ИЛИ ОЧЕКУВАНИ ЗАШТЕДИ, ЗАГУБЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ, ГУБЕЊЕ НА ДОБРАТА ВОЛЈА, НЕДОБРАНА ВОЛЈА НА ДОГОВОР, ИЛИ ПОинаку, ДУРИ И АКО Е ПРЕДВИДЛИВО.

  ГОРЕВОТО НЕ Влијае на НИКАКВА ОДГОВОРНОСТ КОЈА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИСКЛУЧИ ИЛИ ОГРАНИЧИ СО ВАЖЕЛНИОТ ЗАКОН.

  Обесштетување

  Се согласувате да ја браните, обештетите и да ги држите безопасни Компанијата, нејзините филијали, даватели на лиценца и даватели на услуги, како и нејзините и нивните соодветни службеници, директори, вработени, изведувачи, агенти, даватели на лиценца, добавувачи, наследници и доделувања од и против какви било побарувања , обврски, штети, пресуди, награди, загуби, трошоци, трошоци или надоместоци (вклучувајќи разумни адвокатски такси) кои произлегуваат од или се однесуваат на вашето прекршување на овие Услови за користење или вашата употреба на веб-страницата, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на , вашите кориснички придонеси, секое користење на содржината, услугите и производите на веб-локацијата, освен како што е изрично овластено во овие Услови за користење или вашата употреба на какви било информации добиени од веб-локацијата.

  Владејачко право и надлежност

  Сите прашања во врска со веб-страницата и овие Услови за користење и секој спор или побарување што произлегува од нив или поврзан со нив (во секој случај, вклучително и недоговорни спорови или побарувања), ќе бидат регулирани и толкувани во согласност со внатрешните закони на државата на Колорадо без да се даде ефект на било каков избор или судир на законска одредба или правило (без разлика дали е во државата Колорадо или која било друга јурисдикција). Секоја правна тужба, дејствие или постапка што произлегува од или поврзана со овие Услови за користење или веб-страницата ќе биде покрената исклучиво во федералните судови на Соединетите Американски Држави или судовите на државата Колорадо во секој случај лоциран во градот на Boulder и County of Boulder иако го задржуваме правото да поднесеме каква било тужба, тужба или постапка против вас за прекршување на овие Услови за користење во вашата земја на живеење или во која било друга релевантна земја. Вие се откажувате од сите приговори за вршење на јурисдикцијата над вас од страна на таквите судови и за местото на судење во таквите судови.

  арбитража

  Според дискреционо право на Компанијата, може да бара од Вас да ги поднесете сите спорови кои произлегуваат од користењето на овие Услови за користење или веб-страницата, вклучително и споровите кои произлегуваат од или во врска со нивното толкување, повреда, невалидност, неизвршување или прекинување, до конечни и обврзувачки арбитража според Правилата за арбитража на Американското здружение за арбитража што го применува законот во Колорадо.

  Ограничување на времето за поднесување барања

  КОЈА ПРИЧИНА ЗА ДЕЈСТВО ИЛИ ПОТВРДЕЊЕ МОЖЕ ДА СТЕ ПОСЛЕДУВААТ ИЛИ СЕ ПОВРЗАНИ СО ОВИЕ УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ ИЛИ ВЕБ-САЈТОТ МОРА ДА СЕ ЗАПОЧНИ ВО ЕДНА (1) ГОДИНА ОТКАКО ПРИЧИНИЦАТА ЗА ДЕЈСТВОТО ДА СЕ ПРИКЛУЧИ, КОИ СЕ СЕ ПОВРЗАТ, ПОДРУГО СЕ ПОВЕЌЕ.

  Откажување и раздвоеност

  Ниту едно откажување од страна на компанијата од кој било рок или услов наведени во овие Услови за користење нема да се смета за дополнително или континуирано откажување од таквиот рок или услов или откажување од кој било друг термин или услов, како и секое неуспех на компанијата да побара право или одредба според овие Услови за користење нема да претставува откажување од таквото право или одредба.

  Ако некоја одредба од овие Услови за користење се смета од страна на суд или друг трибунал со надлежна јурисдикција како неважечка, незаконска или неспроведлива поради која било причина, таквата одредба ќе биде елиминирана или ограничена на минимален степен што преостанатите одредби од Условите на употреба ќе продолжи со полна сила и ефект.

  Целиот договор

  Условите за користење, нашите Приватност, и нашите Услови на продажба го сочинуваат единствениот и целосниот договор помеѓу вас и EXTRACT LABS Inc. во врска со веб-локацијата и ги заменува сите претходни и современи разбирања, договори, репрезентации и гаранции, и писмени и усни, во врска со веб-локацијата.

  Последно изменето: 1 мај 2019 година

Упатете се на пријател!

ДАДЕТЕ 50 УСД, ДОБИЈТЕ 50 УСД
Подарете им на вашите пријатели попуст од 50 долари при нивната прва нарачка од 150+ и добијте 50 долари за секое успешно упатување.

Регистрирајте се и заштедете 20%

Придружете се на нашиот двонеделен билтен и добијте 20% пониски 20% пониски вашата прва нарачка!

Регистрирајте се и заштедете 20%

Придружете се на нашиот двонеделен билтен и добијте 20% попуст 20% попуст вашата прва нарачка!

Ви благодариме!

Вашата поддршка е непроценлива! Половина од нашите нови клиенти доаѓаат од задоволни клиенти како вас кои ги сакаат нашите производи. Ако познавате некој друг кој би можел да ужива во нашиот бренд, би сакале да го упатите и него.

Подарете им на вашите пријатели попуст од 50 долари при нивната прва нарачка од 150+ и добијте 50 долари за секое успешно упатување.

Ви благодариме за пријавувањето!
Проверете ја вашата е-пошта за код за купон

Користете го кодот при наплатата за 20% попуст на вашата прва нарачка!